Ewidencje i rejestry - BIP - Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Urządzenia ewidencyjne wykorzystywane w Kancelarii Tajnej Centrum Szkolenia SG:

 1. Rejestr  teczek.
 2. Rejestry  wewnętrznych aktów normatywnych:
  - Rejestr decyzji, wytycznych, porozumień i umów  Komendanta Centrum Szkolenia SG.
  - Rejestr decyzji w sprawach personalnych, itp. Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej.
  - Rejestr rozkazów dziennych Komendanta Centrum Szkolenia SG.
  - Rejestr rozkazów personalnych i o wyróżnieniu Komendanta CSSG.
  - Rejestr decyzji niższych przełożonych.
  - Rejestr rozkazów o wyróżnieniu  niższych przełożonych.
 3. Rejestr zewnętrznych aktów normatywnych
 4. Rejestr oświadczeń majątkowych.
 5. Dziennik korespondencji wchodzącej
 6. Dziennik korespondencji wychodzącej
 7. Rejestr faxów wchodzących
 8. Rejestr faxów wychodzących
 9. Rejestr spraw o okresie przechowywania do lat 5.
 10. Skorowidz rejestrów
 11. Rejestry wydanych dokumentów (karty RWD)
 12. Dziennik wykonawcy
 13. Książka doręczeń przesyłek miejscowych
 14. Wykaz przesyłek nadanych
 15. Ewidencja pieczęci i stempli
 16. Dziennik ewidencji informatycznych nośników danych
 17. Ewidencja upoważnień Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej

 

Wykaz urządzeń ewidencyjnych Biblioteki Centrum Szkolenia Straży Granicznej:

 1. Książka ewidencji wydawnictw
 2. Księga zasobów archiwalnych biblioteki
 3. Księga ewidencji zasobów archiwalnych biblioteki
 4. Księga ewidencji materiałów bibliotecznych
 5. Księga inwentarzowa księgozbioru 
 6. Księga ewidencji materiałów bibliotecznych czytelni
 7. Skorowidz rejestrów. Rejestr kart ewidencyjnych wydawnictw służby topograficznej
 8. Rejestr pomocniczy. Rejestr osób korzystających ze zbioru działu fachowego na miejscu
 9. Rejestr pomocniczy. Rejestr osób korzystających ze zbioru zasobów archiwalnych
 10. Skorowidz rejestrów kart RWD słuchaczy CSSG
 11. Skorowidz rejestrów działu fachowego biblioteki
 12. Skorowidz rejestrów kart RWD wydawnictw topograficznych
 13. Skorowidz rejestrów
 14. Skorowidz rejestrów. Czytelnia
 15. Rejestr monitów
 16. Prolongaty
 17. Gospodarka magazynowa. Księga ewidencji sprzętu w SOK
 18. Księga ewidencji sprzętu wydanego pracownikom do osobistego użytku

Metryczka

Data publikacji 16.06.2011
Data modyfikacji 05.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariola Sajkowska
Osoba modyfikująca informację:
Agata Strachel
do góry