Koordynator do spraw dostępności - BIP - Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw Dostępności w Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Pan Marcin Romaniuk – Starszy Specjalista ds. BHP Centrum Szkolenia Straży Granicznej

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
 

email: marcin.romaniuk@strazgraniczna.pl

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

- wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Centrum Szkolenia SG;
- przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Centrum Szkolenia SG zgodnie z wymogami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019;
- monitorowanie działalności Centrum Szkolenia SG w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Metryczka

Data publikacji 15.02.2021
Data modyfikacji 24.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agata Strachel Samodzielna Sekcja Prezydialna Centrum Szkolenia Straży Granicznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Mazurowski
do góry