Status prawny - BIP - Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie zostało utworzone na podstawie: 

  • art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. ustawy o Straży Granicznej (tekst jednolity   Dz. U. z 2021 r. poz. 1486 z póżn. zm  )

    oraz

     
  • Zarządzenia nr 13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie, zmienionego Zarządzeniem nr 17 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 marca 2013 r., Zarządzeniem nr 57 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 lipca 2015 r., Zarządzeniem nr 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 4 września 2015 r., Zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 1 lutego 2016 r., Zarządzeniem nr 62 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz Zarządzeniem nr 53 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dn. 26 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 marca 2019 r., Zarządzeniem nr 20 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 maja 2019 r., Zarządzeniem nr 59 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 12 września 2019 r., Zarządzeniem nr 13 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 9 marca 2020 r., Zarządzeniem nr 46 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 października 2021 r. (Dz. Urz. KGSG poz. 11, z 2013 poz. 17, z 2015 poz 46, poz. 59, z 2016 poz. 3, poz. 59, z 2018 poz. 62, z 2019 poz. 13, poz. 19, poz. 61, z 2020 r. poz. 13, z 2021 r. poz. 30).

Nadzór na działalnością dydaktyczną Centrum sprawuje Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Obsługę logistyczno-finansową Centrum zapewnia Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zadania Centrum, strukturę organizacyjną oraz zakres obowiązków i uprawnień Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej, określa Statut Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie stanowiący załącznik do zarządzenia.

Komendant Centrum ustala w drodze decyzji szczegółowe zakresy zadań komórek organizacyjnych Centrum oraz zakresy obowiązków i uprawnień zastępcy Komendanta, komendanta Pododdziałów Szkolnych, kierowników zakładów, naczelników wydziałów, kierowników smodzielnych sekcji, stanowisk samodzielnych oraz stanowisk Referatu Kontroli.

Komendant Pododdziałów Szkolnych, kierownicy zakładów, naczelnicy wydziałów, kierownicy samodzielnych sekcji, ustalą szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień dla podległych funkcjinariuszy i pracownków.

Metryczka

Data publikacji 15.09.2015
Data modyfikacji 21.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sekcja Prezydialna
Osoba udostępniająca informację:
Agata Strachel
Osoba modyfikująca informację:
Agata Strachel
do góry